Nhóm màu xanh lá và xanh biển - Quà tặng kỳ diệu từ thiên nhiên

Ngói màu L505 - Jade - (LH: 0919111089)

  ngói lợp

 

Một số công trình sử dụng Ngói màu Lama ROMAN màu L505 - Jade:

 

 

 

    1