Tuyển dụng của Lama

Tuyển dụng của Lama

Tuyển dụng - Ngói màu, ngói lợp, ngói xi măng, ngói biệt thự Lama

Tuyển dụng

Salary: USD $ T.B.A. Amount Shall Depend On Skill, Experience & Qualification Suitability To Lama’s Requirements; Benefits: Training, Transportation, Accommodation, Insurance, Food, Mobile Phone, Laptop and Multiple Return Tickets Per Annum...

Do nhu cầu mở rộng và phát triển, nhằm hoàn thiện tổ chức nhân sự của công ty. Nay chúng tôi đang cần nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho vị trí Nhân viên Marketing

Do nhu cầu mở rộng và phát triển, nhằm hoàn thiện tổ chức nhân sự của công ty. Nay chúng tôi đang cần nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho vị trí T Nhân viên Hành Chính - Nhân Sự

Do nhu cầu mở rộng và phát triển, nhằm hoàn thiện tổ chức nhân sự của công ty. Nay chúng tôi đang cần nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho vị trí Nhân viên Kinh doanh khối cửa hàng

Do nhu cầu mở rộng và phát triển, nhằm hoàn thiện tổ chức nhân sự của công ty. Nay chúng tôi đang cần nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho vị trí Nhân viên Kinh Doanh


    1