Tuyển dụng của Lama

Tuyển dụng của Lama

Tuyển dụng

Giới thiệu về Lama


Tuyển dụng

Sales Manager (Project Division)

Salary: USD $ T.B.A. Amount Shall Depend On Skill, Experience & Qualification Suitability To Lama’s Requirements; Benefits: Training, Transportation, Accommodation, Insurance, Food, Mobile Phone, Laptop and Multiple Return Tickets Per Annum...

Nhân viên Marketing

Do nhu cầu mở rộng và phát triển, nhằm hoàn thiện tổ chức nhân sự của công ty. Nay chúng tôi đang cần nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho vị trí Nhân viên Marketing

Nhân viên Hành chính - Nhân Sự

Do nhu cầu mở rộng và phát triển, nhằm hoàn thiện tổ chức nhân sự của công ty. Nay chúng tôi đang cần nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho vị trí T Nhân viên Hành Chính - Nhân Sự

Nhân viên kinh doanh - Cửa hàng

Do nhu cầu mở rộng và phát triển, nhằm hoàn thiện tổ chức nhân sự của công ty. Nay chúng tôi đang cần nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho vị trí Nhân viên Kinh doanh khối cửa hàng

Nhân viên Kinh Doanh - Dự án

Do nhu cầu mở rộng và phát triển, nhằm hoàn thiện tổ chức nhân sự của công ty. Nay chúng tôi đang cần nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho vị trí Nhân viên Kinh Doanh


    1