Ngói màu Lama

Chuyên sản xuất ngói lợp, ngói xi măng, ngói biệt thự, ngói màu

Tập đoàn Lama - Ngói màu, ngói lợp Lama Roman