Đặc điểm của ngói biệt thự, ngói lợp, ngói màu Lama

Màu sắc ngói bền đẹp, khoang có áp suất lớn, rãnh thoát nước sâu, kiểu sóng lớn, rãnh thoát nước bên hông được làm chuẩn xác, 3 gờ cản nước phái cuối viên ngói.

Đặc điểm của ngói biệt thự, ngói lợp, ngói màu