Giới thiệu về ngói Lama Việt nam

Lama Việt Nam là công ty con của Tập đoàn Lama – Malaysia, được thành lập vào đầu năm 2008 và chính thức tham gia thị trường từ đầu năm 2009.

Lama Việt Nam - Ngói lợp, Ngói màu thương hiệu Lama