lamatiles.com.vn chuyên cung cấp các loại ngói ROMA, ngói lợp, thiết bị thông gió và bộ linh kiện phụ trợ.

Kẹp giữ ngói cắt

 
 

Kẹp giữ ngói cắt để cố định viên ngói cắt lợp tại vị trí khe mái hay sống mái. Đặc biệt với những viên ngói bị cắt bỏ phần gờ móc vào mè phải cần sử dụng kẹp này.

 Vật liệu: thép không gỉ