Ngói màu L105 - Grey

  Ngói L105 - Grey

Một số công trình sử dụng Ngói màu Lama ROMAN màu L105 - Grey:

Biệt thự Tây Ninh:

 

 Tịnh xá Vĩnh Sơn - Định Quán - Đồng Nai: