Nhóm một màu - Sắc màu từ cuộc sống

Ngói màu L103 - Brown - (LH: 0919111089)

 

Một số công trình sử dụng Ngói màu Lama ROMAN màu L103 - Brown:

 

Tịnh xá Phước Huệ - Định Quán - Đồng Nai:

Giáo xứ Phước An - Hàm Tân - Bình Thuận:

 

Trường Chính trị Bà Rịa - Bà Rịa Vũng Tàu: