Vì sao lựa chọn sử dụng ngói Roman? Đặc điểm của ngói Roman.