Ngói màu L201-Gold

 ngói lợp

 

Một số công trình sử dụng Ngói màu Lama ROMAN màu L201 - Gold:

Resort Quý Hải - Phú Quốc - Kiên Giang:

 

Dự án Phúc Lộc Viên - Sơn Trà - Đà Nẵng: