Kết quả CTKM Đại tiệc sinh nhật Lama Lần thứ X, Nhận ngay Iphone X