ĐẠI TIỆC SINH NHẬT LAMA VIỆT NAM LẦN THỨ X, TRÚNG NGAY IPHONE X