Nhóm một màu - Sắc màu từ cuộc sống

Ngói màu L101 – Carnelian - 13,300 VNĐ

Một số công trình sử dụng Ngói màu Lama ROMAN màu L101 - Carnelian:

 

Nhà máy dệt Gain Lucky - Tây Ninh:

 
 Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - TP. Hồ Chí Minh: