Nhóm một màu - Sắc màu từ cuộc sống

Ngói màu L101 – Carnelian - (LH: 0919111089)

Một số công trình sử dụng Ngói màu Lama ROMAN màu L101 - Carnelian:

 

Nhà máy dệt Gain Lucky - Tây Ninh:

 
 Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Lợi - Quận 2 - TP. Hồ Chí Minh: