Nhóm phụ kiện hoàn thiện

G – Ngói nóc có ống

 

Ngói nóc có ống

Dùng để gắn ăng ten/ thông hơi, thông khí.

 

G – Ngói nóc có ống

 

Sản phẩm cùng loại

    1 2