Nhóm phụ kiện hoàn thiện

HT - Ngói đờ mi (trái/phải)

Ngói đờ-mi (trái/phải)

Dùng trong trường hợp lợp ngói theo kiểu so le, ở vị trí rìa mái hoặc tiếp giáp giữa mái và tường.

ngói đờ mi

Ngói đờ mi dùng trong trường hợp lợp ngói theo kiểu so le, ở vị trí rìa mái hoặc tiếp giáp giữa mái và tường.

Ngói đờ-mi

Ngói đờ mi giúp tiết kiệm chi phí và thời gian thi công khi lợp mái theo kiểu so le, giúp người lợp không cần phải cắt ngói như trước.

Vị trí sử dụng ngói đờ mi trên mái:

Vị trí sử dụng ngói đờ mi

 

Vị trí sử dụng ngói đờ mi

Sản phẩm cùng loại

    1 2