Nhóm phụ kiện hoàn thiện

M - Vữa màu

Vữa màu Lama

Dùng trộn với vữa xi măng sử dụng khi thi công lợp mái, tạo sự đồng màu cho mái nhà.

 

Vữa màu Lama