Nhóm phụ kiện hoàn thiện

L - Kẹp ngói

Kẹp ngói Lama

Dùng để định vị những viên ngói bị cắt.