Nhóm phụ kiện cơ bản

K – Ngói cuối rìa

Ngói cuối rìa

Dùng làm viên ngói cuối cùng úp phía cuối rìa mái.