Nhóm phụ kiện cơ bản

A - Ngói nóc

Ngói nóc

Dùng để lợp tại nóc, nơi giao nhau của hai mái.

3.3 viên/ m dài.

 

Sản phẩm cùng loại

    1 2 3