Nhóm phụ kiện cơ bản

J – Ngói rìa

Ngói rìa

Dùng để úp bên rìa mái (03 viên/m dài).