Nhóm phụ kiện cơ bản

C - Ngói cuối nóc

Ngói cuối nóc

Dùng để lợp tại vị trí cuối nóc (phía hai đầu hồi).