Nhóm phụ kiện cơ bản

B - Ngói cuối mái

Ngói cuối mái

Dùng để lợp tại vị trí cuối nóc hông đối với các mái nhà có hình chóp (tam diện hay tứ diện).