Nhóm phụ kiện cơ bản

F – Ngói chạc 4

Ngói chạc 4

Dùng lợp ở đỉnh, nơi bốn mái giao nhau.

 

Sản phẩm cùng loại

    1 2 3