Nhóm phụ kiện cơ bản

E – Ngói chạc 3

Ngói chạc 3

Dùng lợp ở đỉnh, nơi ba mái giao nhau.

 

 

Sản phẩm cùng loại

    1 2 3