Nhóm phụ kiện cơ bản

T. Ngói chữ T

Ngói chữ T

Dùng để lợp ở nơi 2 sóng mái giao nhau tạo thành góc vuông.Ngói chữ T

Sản phẩm cùng loại

    1 2 3